Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Barzdūnų kapinynas

II–XIII a. datuojamas kapinynas netoli Barzdūnų kaimo.

Barzdnų kapinýnas. Iš jo į Karaliaučiaus Prussia muziejų pirmosios senienos pateko dar 1872, o 1897 pavasarį, tiesiant kelią iš Žibų į Ramučius ir nulyginant kalvą, šalia Barzdūnų kaimo buvo aptikti keli kapai. Tais pačiais metais A. Bezzenbergeris ištyrė 9 kapus. Mirusieji buvo laidoti nedeginti, kapus juosė akmenų vainikus primenančios konstrukcijos. Tyrinėti kapai datuojami II–III amžiumi. Šilutės muziejuje saugomi keli daiktai, datuojami IX–XIII a., 1948 rasti Barzdūnų žvyrduobėje. Gali būti, kad jie yra iš to paties kapinyno. Tiksli kapinyno vieta nežinoma.

L: Bezzenberger A. Fundberichte. Gräberfeld bei Barsduhnen, Kr. Heydekrug // Prussia. 1900, 21. Heft. S. 112–118; LAA. III. V., 1977, p. 26.

Linas Tamulynas