Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bärwalde

kaimas Semboje, Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje, Rojėnų valsčiuje.

Bärwalde (rus. Veselovka), kaimas Semboje, Žuvininkų apskrityje, Rojėnų valsčiuje, 18 km į rytus nuo Žuvininkų, 15 km į vakarus nuo Karaliaučiaus, 4 km į pietus nuo Rojėnų, tarp geležinkelio ir Kobbelbudeʼs valstybinio miško. 1939 per 15 sodybų šakotame gatviniame kaime ir keliolikoje viensėdžių buvo 608 gyventojų. Buvo girininkija ir šaudykla prie jos, miško užeiga, 2 vėjo malūnai, kasami durpynai. Į pietryčius nuo kaimo driekėsi senovinis vieškelis į Kapurnus (vok. Kaporner Kirchenweg). Bärwalde kaimas kūrėsi girios pakraštyje, kalvose tarp užpelkėjusių pievų (vėliau nusausintų grioviais).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas