Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bartai, 1

miestas tarp Rastenburgo ir Skandavos.

Bártai, 1 (vok. Barten; lenk. Barciany), miestas 18 km į šiaurės vakarus nuo Rastenburgo, 7 km į pietryčius nuo Skandavos. Aukštumoje tarp pelkių VI a. buvo senprūsių gyvenvietė. 1240 Kryžiuočių ordinas sugriovė svarbiausią bartų genties tvirtovę bei miestą (buvo dabartinio Bartų miesto vietoje) ir 1325 ten pastatė savo pilį. 1359–1945 Bartai turėjo miesto teises. 1939 Bartuose buvo 1543 gyventojų XIV a. Ordino statydinta gotikinė pilis apgriauta 1945, 1956 atstatyta lenkų pastangomis

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas