Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Barštyno mūšis

prūsų mūšis su Vokiečių ordinu, vykęs 1261 per Didįjį prūsų sukilimą.

Barštỹno mšis su kryžiuočiais įvyko 1261 per Didįjį prūsų sukilimą (1260–1274). Pasak Vokiečių ordino kronikininko Petro Dusburgiečio, Barštyno pilyje buvo apsupta apie 400 kryžiuočių. Aplink ją prūsai įrengė 3 kuorus, kuriuose įsitvirtino apie 1300 prūsų ir trimis apgulos mašinomis puldinėjo priešo pilį. Sukilėliai nužudė išdavikus prūsus Miligedą ir Tropą, o kryžiuočiai priešais pilies vartus pakorė 30 prūsų įkaitų. Po to mūšyje prie pilies kryžiuočiai sugriovė kuorus, žuvo dauguma prūsų. Galbūt žuvo ordino maršalas Dietrichas Altenburgas, nors didesnė tikimybė, kad jis žuvo 1263 Liubavos mūšyje. Vėliau sukilėliai kuorus atstatė, o kryžiuočiai, nepajėgdami ilgiau priešintis, 1264 Barštyno pilį apleido, pasitraukdami į Karaliaučiaus ir Elbingo pilis. Iš užimtos Barštyno pilies prūsai dažnai puldinėjo Ordino kariuomenę.

Algirdas Matulevičius