Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Barkiai

bažnytkaimis Ylavos apskrityje, Barštyno valsčiuje.

Barkia (vok. Borken; lenk. Borki), bažnytkaimis Ylavos apskrityje, Barštyno valsčiuje, 17 km į pietus nuo Ylavos, 3 km į vakarus nuo Barštyno. Aukštumoje tankiai užstatytuose Didžiuosiuose Barkiuose bei arčiau Barštyno plento įsikūrusių Mažųjų Barkių viensėdžių kaime 1939 buvo 357 gyventojų. 1419 minimi Barken ir Borken. Vietovardis kilęs iš prūsų asmenvardžio Barke; plg. lietuvių pavardes Barkus, Barkỹs.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas