Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Bangelės“

Klaipėdos krašto mokytojų draugijos dvisavaitinis iliustruotas žurnalas vaikams.

„Bangẽlės“, Klaipėdos krašto mokytojų draugijos dvisavaitinis iliustruotas žurnalas vaikams, ėjęs 1937 IV–1938 IV Klaipėdoje. Redagavo mokytojų redakcinė komisija. Žurnalą tvarkė J. Dubickas (Dėdė Jurgis). Bangelės spausdino beveik vien tik vaikų kūrybą (rašinėlius, eilėraščius, piešinius, galvosūkius ir kita). Išleido žurnalo bendradarbių vaikų knygą Mūsų kūryba (1938). Pasirodė 27 numeriai.

ŽE