Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Banava

upė Šventapilės apskrityje.

Banavà (vok. Bahnau; lenk. Banówka; rus. Mamonovka), upė Šventapilės apskrityje (dabar Lenkijoje ir Karaliaučiaus krašte). Ilgis 51 km (Lenkijoje 39 km), baseino plotas 311 km2 (Lenkijoje 18 km2). Išteka Paltų apylinkėse, 6 km į vakarus nuo Pieniężno. Teka į šiaurės vakarus pro Vermytę ir Banavą, nuo 12-ojo km – Karaliaučiaus krašto teritorija. Įteka į Aismares prie Laisūnų, 4 km į vakarus nuo Šventapilės. Intakai: Svitė, Omaza (*Amasa), Jarfta (visi dešinieji). Vagos plotis žemupyje 10 m, gylis 0,7 metro. Srovės greitis 0,1 m/s. Ties Šventapile, 6 km nuo žiočių, yra hidrologijos stotis. Vandens debitas Šventapilėje: vidutinis metinis 2,59, maksimalus 28,6 m3/s. Pavasario potvynio nuotėkis sudaro 23 % metinio. Nuotėkyje vyrauja lietaus vandenys. Vandens lygio svyravimo amplitudė per metus 1,1–1,9 metro. Vidutinis debitas žiotyse 2,68 m3/s. 1334 minima Banow, 1576 Banaw. Upėvardis sietinas su indoeuropiečių *bha-n  šviesus, plg. senovės indų bhānam  spindėjimas, senovės islandų bān  šviesus.

Algirdas Rainys

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Banavos žiotys į Aismares / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Banavos upės intakai