Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltoskandijos konfederacija“

„The Baltoscandian Confederation“, profesoriaus Kazio Pakšto paskaitų rinkinys.

„Baltoskañdijos konfederãcija“, (angl. „The Baltoscandian Confederation“), prof. Kazio Pakšto paskaitų rinkinys. Jos skaitytos 1933–1934 įvairiose geografijos draugijose ir Stokholmo, Oslo, Kopenhagos, Helsinkio, Talino, Rygos universituose. 1942 išleido Čikagos Lietuvių kultūros institutas. Paskaitose K. Pakštas nagrinėjo geografines, kultūrines, ekonomines, politines, karines ir istorines Baltoskandijos konfederacijos sudarymo prielaidas, taip bandė spręsti labai sudėtingą Prūsijos klausimą – sudaryti galimybę Rytprūsiams įeiti į šią konfederaciją.

Vytautas Gocentas