Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltos lankos“

privati Sauliaus ir Linos Žukų leidykla, įkurta 1992 Vilniuje.

„Báltos lañkos“, privati Sauliaus ir Linos Žukų leidykla, įkurta 1992 Vilniuje. Išleido ir Mažosios Lietuvos tematikos knygų: Martyno Mažvydo Katekizmas ir kiti raštai (1993) ir Katekizmas (1997); Kristijono Donelaičio Metai ir pasakėčios (1994); Sauliaus Žuko Pirmoji lietuviška knyga ir jos kultūrinis kontekstas: M. Mažvydo Katekizmas (liet., vok., angl., rus., 1995); Domo Kauno Mažosios Lietuvos knyga: lietuviškos knygos raida 1547–1940 (1996), Senoji Lietuvos knyga: XVI–XVIII a. parodos katalogas (liet., vok., pranc., 1997); Aldonos Gustas Eilėraščiai. Proza. Piešiniai (1994) ir Jetzt: Gedichte und Zeichnungen (1998); Dietmaro Albrechto Keliai į Sarmatiją. Dešimt dienų Prūsijoje: vietos, tekstai, ženklai (1998); Jūratės Trilupaitienės Martynas Mažvydas: pirmųjų lietuviškų knygų giesmės (1998).

Vytautas Gocentas