Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Baltistikos komisija

Baltistenkommission, komisija veikianti nuo 1964 Berlyne.

Baltstikos komsija (vok. Baltistenkommission) veikia nuo 1964 Berlyne (iš pradžių buvo prie VDR slavistų nacionalinio komiteto). Jos pirmininko Viktoro Falkenhahno rūpesčiu ji išplėtė veiklą. Nagrinėja baltų kalbas, literatūrą, tautosaką, vokiečių–lietuvių ir vokiečių–latvių istorinius, kultūrinius, literatūrinius ryšius. Palaikomi svarbūs kontaktai su institucijomis bei atskirais asmenimis Lietuvoje ir Latvijoje. Du kartus per metus Berlyne rengia konferencijas (atskiros buvo skirtos Kristijonui Donelaičiui, Augustui Schleicheriui, Vydūnui, Georgui Sauerweinui ir kitiems). Rengiami knygų aptarimai, pateikiama informacija apie leidyklų ir spaudos veiklą, rekomenduojamos išleisti knygos, organizuojamos atminimo dienos, parodos, renkama dokumentacija (pvz., apie K. Donelaitį, K. Baroną, Johannesą Bobrowskį). Tais klausimais vyksta forumai, besidomintiems organizuojamos studijos. Baltistikos komisijos nariai bendradarbiavo išleidžiant naujausią Hermanno Buddensiego K. Donelaičio Metų vertimą (1966; pataisytas variantas 1970). Atkurtas Hermanno Sudermanno gyvenamasis būstas Blankensee pilyje Berlyne. Kad būtų dirbama veiksmingiau, 1993 komisija atsiskyrė nuo slavų komiteto ir tapo savarankiška. Valdybos pirmininkai: Viktoras Falkenhahnas (1964–1984), Raineris Eckertas (nuo 1984; buvo ilgametis pirmininko pavaduotojas). Aktyvūs valdybos nariai: Gertrud Bense, Georgas Dominas, Friedhilde Krause, Frido Metškas, Olafas Posingis (nuo 1982, specialus latvistikos atstovas), Leonas Stepanauskas, bendradarbiai – Helena Barth, Elvyra Bukevičiūtė, Friedhelm Hinze, Liane Klein, Susanne Pischel, Jocher Range, Jürgenas Storosta.

Gertrud Bense