Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltika“

Rytų prekybai skirtas laikraštis, leistas 1920–1922 Klaipėdoje du kartus per mėnesį.

„Báltika“, Rytų prekybai skirtas laikraštis, leistas 1920–1922 Klaipėdoje du kartus per mėnesį. 1920 (be tikslios datos) išleistas pavyzdinis 16 puslapių numeris, 1921 I 15 išėjo pirmas numeris. Baltika leista keturiomis kalbomis: lietuvių, rusų, vokiečių ir latvių. Leido spaudos bendrovė Daga. Rašyta apie finansinę bei ūkinę Lietuvos padėtį, informuota apie žaliavų (miško, žemės ūkio ir kitų) išteklius, kainas, muitų tarifus. Atsakingieji redaktoriai H. Zvėkys, J. Merkys. Išėjo 20 numerių.

ŽE