Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Baltijos vienybės organizacija

Baltic Unity, organizacija vienijanti Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautinės patriotinės inteligentijos sluoksnius.

Báltijos vienýbės organizãcija (angl. Baltic Unity) vienija Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautinės patriotinės inteligentijos sluoksnius. Centras Rygoje. Lietuvos padalinys įsteigtas Kaune 1992 VII 2 (pirmininkas Alfredas Smailys, nuo 1995 Vytautas Nezgada). Baltijos vienybės organizacijos veiklos svarbiausios kryptys: Baltijos šalių globalinės užsienio politikos problemų galimų sprendimų analizė bei siūlymai valstybių vyriausybėms ir prezidentams; rūpinimasis etninėmis žemėmis ir jose gyvenančiais tautiečiais, siekis suartėti su visais užsienyje gyvenančiais tautiečiais, raginti juos dalyvauti sprendžiant Baltijos šalių problemas, plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą ir kita. Baltijos vienybės organizacijos iniciatyva 1994 XI 26 Kaune organizuota mokslinė konferencija Karaliaučiaus krašto problemos, kurioje pranešimus skaitė žymūs Lietuvos ir užsienio šalių istorikai, politikai.

Vytautas Nezgada