Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltijos Aras“

1931–1932 Klaipėdoje ėjęs dvisavaitinis laikraštis.

„Báltijos Ãras“, 1931–1932 Klaipėdoje ėjęs dvisavaitinis laikraštis. Redaktorius A. Bernotas. 1932 sujungtas su Žemaičių Balsu ir buvo leidžiamas Telšiuose kaip Mūsų balsas.