Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltija“

lietuviškų knygų leidykla Toronte, Kanadoje.

„Báltija“, lietuviškų knygų leidykla Toronte, Kanadoje. 1951 išeivijoje ją įsteigė P. Jaunius. 1951 išleido I. Simonaitytės knygą Aukštujų Šimonių likimas ir kitų.

LE