Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Balėtų parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Balėtuose ir jo bendruomenė.

Baltų parãpija. Įkurta apie 1599, tada pastatyti ir pirmieji maldos namai. Antroji bažnyčia išmūryta 1646. Ji rekonstruota 1767 (W. Hubatschas manė, kad ji pastatyta naujai). Ir pastaroji buvo kuklios išvaizdos: nedidukė, bokštas, nors ir dviejų tarpsnių, liudijo kaimo stalių darbą. Vidus turtingesnis: stovėjo kolonomis įrėmintas altorius-sakykla, jo plokštumose nutapyti 4 evangelistai. Puošnumo maldos namams teikė Marijos, Jono Krikštytojo figūros, didelis krucifiksas. Vertingas altoriaus žvakides buvo išlieję Karaliaučiaus auksakaliai. Balėtų bažnyčioje kunigavo iškilūs Mažosios Lietuvos dvasininkai: W. Lüdemannas (1653–1655), K. Stimmeris (1748–1765), Gotfrydo Ostermejerio bendradarbis P. Schröderis (1755–1796). Lietuviškos pamaldos čia kas sekmadienį laikytos iki 1890. XIX a. II pusėje lietuvybės neišsižadėjusių žmonių beliko saujelė: vokiečių statistikos duomenimis, 1878 tokių bebuvo gal 10 asmenų.

Albertas Juška

Iliustracija: Balėtų bažnyčia, iki 1945 (neišlikusi) / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968