Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bakmaniškiai

Baksėdžiai, Paupis, dvaras Klaipėdos apskrityje.

Bakmaniškiai, Baksėdžiai, Pãupis (vok. Bachmann, Bachmannischken), dvaras Klaipėdos apskrityje. XVI ir XVII a. jo laukai tęsėsi iki Karališkių ir Baugštininkų kaimų. Pirmą kartą Bakmaniškiai paminėti 1578; tada dvarui priklausė daugiau kaip 2 ūbai žemės. Juos valdė iš Rusnės atsikėlęs veiklus žvejybos meistras Hans Gaschub. 1603 iš Klaipėdos kunigo Joachimo Neresijaus už 350 tuometinių markių jis pirko dar vieną žemės sklypą. Dvarą didino ir kiti jo valdytojai – Merten Heinz, Johann Streiff, Levin von Nolde. Daliai žemės jau 1613 suteikta Kulmo teisė, bajoriško dvaro teisės pripažintos 1638. Iki šiol išlikęs centrinis dvaro pastatas, pastatytas 1778; greta jo buvo įveistas gražus parkas, pasodinta iš užsienio atvežtų medžių, kitų augalų. Dvarininkė Ursula Goes (mirė 1793) testamentu rūmus užrašė berniukų auklėjimo įstaigai (vok. Knaben-Erziehungsanstalt). Po Pirmojo pasaulinio karo juose buvo Klaipėdos konservatorijos bendrabutis. Čia apgyvendinti įvairių kvalifikacijos kėlimo kursų, rengtų Klaipėdoje, dalyviai, vėliau įkurdintos kelios psichiatrinės ligoninės palatos. Po Antrojo pasaulinio karo – žemės ūkio technikumas, dabar Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio mokykla.

Albertas Juška