Mažosios Lietuvos
enciklopedija

baidokas

tvirtas plačiadugnis vidaus vandenų laivas, skirtas kroviniams gabenti.

baidõkas (vok. der Boydak), tvirtas plačiadugnis vidaus vandenų laivas, skirtas kroviniams gabenti. Mažojoje Lietuvoje baidokus profesionaliai pradėjo statyti Napoleono armijos ir inžinerinių dalinių specialistai, pasilikę šiose vietose. Jų statomi baidokai buvo panašūs į Reino baseine paplitusius laivus. Jie turėjo 1 arba 2 stiebus su rėjinėmis, špryto ar gafelinėmis burėmis, iki 40 m ilgio, iki 8 m pločio, iki 1 m gramzdos. Olandiški švertai leido baidokams lengvai plaukti kampu prieš vėją. Burių ar vandens srovės nešami baidokai plaukiodavo Nemunu ir jo atšakomis, gabendami į Prūsiją krovinius iš Didžiosios Lietuvos (ar net Gudijos) ir atgal. Nesant vėjo ar dėl nepalankios jo krypties baidokai, ilgą virvę pririšus prie stiebo, buvo tempiami arklių arba pačios įgulos. Vėliau 4–5 baidokų vilkstines pradėjo tempti gariniai upių vilkikai. Jų tempiami baidokai jau būdavo be stiebų ir burių. Baidokai buvo brangūs laivai, tarnaudavo daug dešimtmečių, tuo jie skyrėsi nuo vytinių, kurias upės aukštupiuose statydavo vienam reisui, tik kroviniui pasroviui nugabenti iki jūros uosto – Karaliaučiaus ar Gdansko. Baidokai buvo dengti, laivugalyje įrengtose patalpose vasarą gyvendavo baidokininkai su šeimomis. Žiemą didieji baidokai praleisdavo Nemuno užutekiuose – ties Smalininkais, Klaipėdos pilies uoste ir kitur, kur buvo patogu atlikti remonto darbus. Vien ties Baltupėnais žiemodavo 40 baidokų. Baidokininkų vaikai mokyklas lankydavo žiemojimo vietose. Baidoku, kaip ir kitus medinius laivus bei valtis, konkuruodami statė panemunių meistrai Rusnėje ir kitur, naudodami vietos lentpjūvėse išpjautas lentas, tašus ir kitokią medžiagą, sieliais iš Nemuno ir Neries aukštupių atplukdytą medieną. Baidokai gabendavo plytas, daržoves, grūdus, durpes, medieną. Galėdavo paimti 300 ir daugiau tonų krovinių. Iki geležinkelių ir autotransporto išplitimo krovinių gabenimas Nemunu (sieliais ir baidokais) buvo ypač svarbus verslas.

Kostas Frankas

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Baidokas su popiermalkėmis kanale / Iš knygos „Das Buch vom Memelland“