Mažosios Lietuvos
enciklopedija

avynas

motinos brolis.

avýnas, motinos brolis. Senovinis lietuvių gentivardis, vartotas XVI a.–XIX a. pradžioje Mažosios Lietuvos religiniuose raštuose. Jį mini G. Nesselmannas Wörterbuch der Littauischen Sprache, 1851 [Lietuvių kalbos žodynas], p. 12.

Angelė Vyšniauskaitė