Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Aušros Žvaigždelės Spinduliai“

„Auszros Žvaigždelės Spinduliai“, šventadienių pamokslų laikraštėlis.

„Aušros Žvaigždelės Spinduliai“, „Auszros Žvaigždelės Spinduliai“, šventadienių pamokslų laikraštėlis, kurį Klaipėdoje leido jos parapijos kunigas Janis Pipiras. Pavyzdinis numeris išėjo 1903 XI 21. Reguliariai leistas 1903 XII 5–04 XII 24 gotikiniu šriftu. 1904 pabaigoje J. Pipirs sujungė visus „Aušros Žvaigždelės Spindulių“ numerius į vieną knygą ir išleido Miszios suraszytos Kunigo Pipiro.