Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė

lietuvių rašytoja, dramaturgė.

Sluckáitė-Jùrašienė Aušra Marija 1936 VI 1 Kaune, rašytoja, dramaturgė. Išeivijoje dirbo Laisvosios Europos radijuje, bendradarbiavo žurnaluose Metmenys, Draugas, Aidai. Parašė pjesę Smėlio klavyrai (1988) pagal Johanneso Bobrowskio romaną Litauische Claviere (1965) [Lietuvių fortepijonai].

L: Neatsigręžk atgal, Euridike [autobiografija] // Knygnešys, nr. 1. 1991.