Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aukso bulė

Riminio bulė, popiežiaus Grigaliaus IX ir imperatoriaus Friedricho II Vokiečių ordino didžiajam magistrui Hermannui Salzai išduotas dokumentas.

Áukso bùlė, Rimnio bùlė, 1226 kovo mėnesį Riminyje (Italija) popiežiaus Grigaliaus IX ir Šventosios Romos (Vokietijos) imperijos imperatoriaus Friedricho II Vokiečių ordino didžiajam magistrui Hermannui Salzai išduotas dokumentas. Aukso bule Hermannui von Salzai į leninę priklausomybę atiduotas prūsų kraštas. Tai leido Vokiečių ordinui pulti ir užkariauti prūsus. Aukso bulė patvirtino, kad Vokiečių ordinui lieka Mozūrijos kunigaikščio Konrado dovanojama Kulmo žemė. Vokiečių ordino valstybei garantuojamas teritorinis suverenumas, ji atleidžiama nuo imperijos kunigaikščių prievolių. Taip Ordino valstybė gavo Šventosios Romos imperijos kunigaikštystės teises netapdama sudedamąja imperijos dalimi. Hermannas Salza nedavė leninės priesaikos nei popiežiui, nei imperatoriui, tačiau užsitikrino jų abiejų globą ir paramą. Pavyslyje įsikūręs Ordinas, gavęs popiežiaus leidimą užkariauti Prūsą, 1231 užgrobė Kulmą, 1236 – Pamedę, 1237 – Pagudę, 1241 – Bartą, Varmę, Notangą.

Algirdas Matulevičius

Inga Leonavičiūtė