Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustinas Schwark

Augustinas Švarkas, XIX a. raštijos darbuotojas, katalikų kunigas.

Schwark Augustinas (Augustinas Švárkas) 1824 po 1886, raštijos darbuotojas, katalikų kunigas. Spėjama, kad baigė Brunsbergo kunigų seminariją. 1848 įšventintas kunigu. 1859–1867 kunigavo Klaipėdoje. Rūpinosi naujos mūrinės bažnyčios statyba (pašventinta 1863 IX 3). 1863 Klaipėdoje E. Vaikinio ir Ko spaustuvėje savo lėšomis išleido knygą Katalikiškas Katekizmas su pridėjimu trumpo suglaudimo nusidavimų Švento Rašto, Seno ir Naujo Testamento, ir kelių reikalingų maldų. 1883 leidinys papildytas ir išleistas pakartotinai. Jame pateikta biblinių skaitymų ir maldų.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Augustino Schwarko parengtas katalikų katekizmas, 1863