Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustinas Linčius

Lietuvos geologas.

Liñčius Augustinas, Lipčius (iki 1945) 1934 V 28, Kaune, geologas, dr., Lietuvos geografų draugijos narys, Lietuvos geologų sąjungos narys ir garbės narys. 1958 baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo inžinieriaus-geologo specialybę. 1967 apsigynė disertaciją Dabartiniai sunkiųjų mineralų koncentratai pietryčių Baltijos pajūryje ir kai kurie jų susidarymo klausimai. Darbe nagrinėjo Baltijos pajūrio (nuo sienos su Latvija iki Piliavos) sunkiųjų mineralų santalkas, jų savybes, išlikimo galimybes, vertino jų, kaip mineralinės žaliavos, perspektyvas. 1958–1963 dirbo Geologijos ir geografijos institute, 1963–2000 Geologijos institute ir 2000 Vilniaus universitete vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Geologijos tema parengė daug mokslinių ataskaitų, paskelbė kelis šimtus mokslinių ir enciklopedinių straipsnių, kolektyvines monografijas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius.

Iliustracija: Augustinas Linčius, 1984