Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Schleiwies

Augustas Šleivys, XIX–XX a. valdininkas, ilgametis Kryžionų burmistras.

Schleiwies August (Augustas Šleivỹs) 1862 VIII 18Polenzhofe 1945 VIII 17Eggsine (Pomeranija), Kryžionų ilgametis burmistras. Anksti mirus tėvams, Šleivį užaugino jo dėdė. Vėliau Šleivys tėvų ūkį pardavė ir nusipirko didesnį Kryžionuose. 1882 jis vedė ir turėjo 10 vaikų. Per Pirmąjį pasaulinį karą tapo Kryžionų burmistru. Organizavo kariuomenės aprūpinimą grūdais ir galvijais, prekių paskirstymą prekeiviams bei maisto kortelių dalijimą vargstantiesiems. 1917 jis gavo valstybinį apdovanojimą už nuopelnus. Vėliau rūpinosi apylinkės gyvenviečių įjungimu į Kryžionus.