Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Hermann Lucanus

Augustas Hermanas Lukanas, XVIII a. teisininkas, istorikas.

Lucanus Augustas Hermannas (Augustas Hermanas Lukanas) 1691 1773, teisininkas, istorikas, Įsruties apskrities rūmų teismo tarėjas ir teisėjas. Apie 1742–1748 parašė 2 tomų veikalą Preussens uralter und heutiger Zustand, oder Historisch-Geographische und Politische Abbildung..., 1912–1913 [Senųjų ir dabartinių laikų Prūsija]. Veikale aptarė Prūsijos istoriją nuo senųjų laikų, aprašė senųjų prūsų išvaizdą, papročius, gyvenseną, kalbą, karybą, tikėjimą. Lukanas aprašė miškininkystę, žvejybą, įvairius medžioklės būdus (šaudymą, medžioklę su šunimis, gaudymą tinklais, spąstais, iškasus duobes, užtvėrus žvėrių takus stipriomis lininėmis drobulėmis ir kita). Medžiagos savo veikalui sėmėsi iš ankstesnių autorių bei Prūsijos valdžios įsakų ir potvarkių, kruopščiai nurodyti naudoti šaltiniai. Lukano paskelbta medžiaga reikšminga tyrinėjant Mažosios Lietuvos istoriją ir jos žmonių buitį.

L: Baczko A. L. Geschichte Preussens. Königsberg, 1972. Bd. 1, S. XVI; Lucanus A. H. Preussens uralter und heutiger Zustand, oder Historisch-Geographische und Politische Abbildung derer Crayse, Haupt- und Cammer-Amter, Stadte, Schlösser, Flecken, Herrschaften, Ent Priesterthümer, Hafen, Seen, Flüssen, Nehrungen, Thiere, Naturalien, Schatze und andere Seltenkeiten des Königsreichs Preussen, nach dessen alten Völkern, Lebens- und Kriegsart, Regenten, Landesverfassung, Regierungs-Form, Machtund Reichtum, Sitten, Religion, Kirchen und Schulwesen, Justiz, PoliceV.,Oeconomie, Manufacturen, Müntzen, Nahrung, Landes und Gewerbe, samteinem Verzeichniss der Preussischen Schriebenten... Im Jahr 1748. Lötzen, Bd. l. 1912, Bd. 2. 1913; Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a.–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. V., 1994, p. 101–102.

Angelė Vyšniauskaitė