Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Haxthausen

Augustas Haksthauzenas, XIX a. Prūsijos istorikas.

Haxthausen August (Augustas Háksthauzenas) 1792 II 3Bökendorfe (Vokietija) 1866 XII 31Hannoveryje, Prūsijos istorikas. 1816–1819 Göttingeno universitete studijavo teisę. Buvo Prūsijos slaptosios tarybos, 1847–1848 Prūsijos jungtinio landtago, vėliau Žemųjų rūmų narys. Prūsijos sosto įpėdinio (kronprinco) Friedricho Wilhelmo pavedimu rengė Prūsijos provincijų aprašymus; 1830–1837 aplankė daugelį vietovių ir sukaupė vertingos istorinės medžiagos. Tačiau iš planuoto daugiatomio veikalo paskelbtas tik pirmasis tomas – Die ländliche Verfassung in den Provinzen Ost- und Westpreussen, 1839 [Kaimo būklė Rytų ir Vakarų Prūsijos provincijose]. Jame nagrinėjami XVIII a. socialiniai ekonominiai santykiai, laukininkų kategorijos, ūkininkų, kulmiškių ir bajorų kaimų padėtis Lietuvos ir Rytprūsių departamentuose, lietuvininkų bei vokiečių kolonistų Mažojoje Lietuvoje teisinė, ekonominė ir socialinė nelygybė. Haxthausenas teigė, kad XVIII a. pradžioje, iki 1709–1711 didžiojo maro bei bado ir didžiosios vokiškosios kolonizacijos, daugiau kaip 11 000 km2 teritorijoje gyveno vien lietuviai.

Algirdas Matulevičius

Vytautas Raudeliūnas