Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Friedrich Pott

Augustas Frydrichas Potas, XIX a. vokiečių kalbininkas.

Pott August Friedrich (Augustas Frydrichas Pòtas) 1802 XI 14Nettelrede (Žemutinė Saksonija) 1887 VII 5Hallėje, vokiečių kalbininkas. Lyginamosios kalbotyros vienas kūrėjų. Nuo 1838 Hallės universiteto profesorius. Svarbiausias veikalas Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen, 2 t., 1833–1836 [Indogermanų kalbų etimologiniai tyrinėjimai]. Jame Pottas rėmėsi gausiais lietuvių, prūsų, latvių kalbų faktais. Studijoje De Borusso-Lithuanicae tam in Slavicis quam Letticis linguis principatu commentatio, 1837–1841 [Apie prūsų ir lietuvių kalbų giminystės santykius su slavų ir latvių kalbomis] apibūdino baltų kalbas, lygino jas su slavų ir germanų kalbomis. Parašė darbų apie indoeuropiečių tautų mitologiją ir kultūrą.

L: Bense G. A. F. Pott und die balto-slawischen Sprachbeziehungen // Baltistica. 1994, 4 priedas, p. 16–21.

Algirdas Sabaliauskas