Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augsburgo lietuvininkai

Augsburgo karo pabėgėlių stovyklose gyvenę lietuvininkai.

Áugsburgo lietùvininkai. lietùvininkai 1946 UNRRA (Jungtinių tautų paramos ir atstatymo administracija) įsteigė dvi pabaltijiečių stovyklas prie Augsburgo – Hochfelde ir Haunstetene. Pirmoje stovykloje gyveno 1300, antroje – 600 lietuvių. Jose buvo daug lietuvių inteligentijos, tarp jų ir lietuvininkų: gimnazijos direktorius ir Lietuvių enciklopedijos Mažosios Lietuvos redaktorius E. M. Nauburas, mokytojai Lampsaičiai. V. Pėteraitis buvo Augsburgo gimnazijos mokytojas, Hochfeldo stovyklos vadovas, čia parašė ir išleido du lietuvių–anglų kalbų žodynus (1948 ir 1949). Hochfeldo stovykloje 1947 įvyko mažlietuvių akademikų suvažiavimas, V. Pėteraičio sukviesti jame dalyvavo 12 mažlietuvių, ir lietuvių rašytojų suvažiavimas, kuriame pagrindinis kalbėtojas buvo dr. Vydūnas. 1951, kai dauguma lietuvių emigravo į kitas šalis, Augsburgo lietuvininkų stovyklos uždarytos.

Vilius Pėteraitis

Jurgis Reisgys