Mažosios Lietuvos
enciklopedija

atgrąžtai

atgrįžtuvės, sugrąžtai, jaunavedžių lankymasis jaunosios ir jaunikio tėvų namuose; baigiamoji vestuvių dalis.

atgržtai, atgrįžtùvės, sugržtai, jaunavedžių lankymasis jaunosios ir jaunikio tėvų namuose; baigiamoji vestuvių dalis. Pirmąjį sekmadienį po vestuvių jaunoji su vyru ir jo tėvais lankydavosi savo tėvų namuose, vaišindavosi, antrąjį sekmadienį jaunosios tėvai vykdavo aplankyti žento tėvų. Matas Pretorijus XVII a. veikale Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla rašo, kad Mažojoje Lietuvoje XVII a. pabaigoje žentas žmonos tėvus pakviesdavo į savo tėvų namus per vestuves, po jaunosios gaubtuvių. Jaunosios tėvai atvykdavo su pyragais (Pyragen), bičiuliaudavosi su žento tėvais, 1–2 dienas vaišindavosi. Po to, jaunosios tėvo pakviesti, žento tėvai kartu su jaunavedžiais, t. p. su pyragais ir kitomis vaišėmis, vykdavo į marčios tėvų namus. Povestuvinis lankymasis vadintas atgręžtuvėmis (Atgresztuwes). Atgrąžtais baigdavosi vestuvių apeigos. Susigiminiavę jaunavedžių tėvai vieni kitus vadino svotais (Swotei).

Angelė Vyšniauskaitė