Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ataka

upelis Klaipėdos apskrityje.

Ãtaka (vok. Attack), upelis Klaipėdos apskrityje. Teka iš Tyrų pelkės į Klišupę. Upėvardis sietinas su liet. ãtaka - upės atsišakojimas, latv. attaka - upės šaka.

Vilius Pėteraitis