Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ašvinė

upė Girdavos apskrityje. Alnos dešinysis intakas.

Ašvnė (vok. Aschwoene, Swine; lenk. Oświn; rus. Putilovka), upė Girdavos apskrityje, Alnos dešinysis intakas. 1326 paliudyta Asswene. Ilgis 59 km, baseino plotas 659 km2. Išteka iš Ašvinio ežero (dabar Lenkijoje). Po 2 km įteka į dabartinę Kaliningrado srities teritoriją. Iki Mulkio teka į šiaurę, toliau iki Ilmenų – į šiaurės vakarus, likusiame ruože iki žiočių – į pietvakarius. Įteka į Alną 23 km nuo jos žiočių, ties Alnos gyvenviete. Intakai: Vikrava, Žanga (kairieji), Ilmena (dešinysis). Vagos plotis 7–11 m, gylis 0,4–0,6 m. Vietovardžio pirminė lytis bus buvusi Asv-en-, plg. liet. Asv-eja ežeras, kuri yra -v- formantu praplėsta As- šaknis; plg. prūsų upėvardis As-eka (Unguros aps.), liet. As-eka upė, gal sietina su liet. asỹs – asiūklis, gr. άσιζ - purvas, dumblas.

Algirdas Rainys

Vilius Pėteraitis