Mažosios Lietuvos
enciklopedija

aruodas

užtvaras javams pilti.

arúodas, užtvaras javams pilti, daromas klėtyje iš nestorų rąstų. Tuo vardu pažįstamas aukštaičiams, žemaičiai aruodą vadino miegu. K. Būga kildina iš baltų aru - javai ir gretina su prūsų arrien, lot. arvum - dirva.

LE