Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arthur Bittens

Artūras Bitensas, Bitėnas, XX a. istorikas, pedagogas.

Bittens Arthur (Artūras Btensas, Bitnas) 1874 VII 12Pakalnės aps. 1920 VI 12Klaipėdoje, istorikas, pedagogas. Mokėsi Ragainės mokytojų seminarijoje. 4 metus mokytojavo liaudies mokykloje, 6 metus – Tilžės dviklasėje mokykloje. Pusantrų metų studijavo Paryžiaus Sorbonos ir pusę metų Londono universitetuose. 1906 paskirtas Friedricho mokyklos Klaipėdoje vedėju, 1920 – Klaipėdos apskrities mokyklų tarėju. Parašė veikalų: Geologischkulturhistorische Heimatkunde des Kreises Memel, 1910 [Klaipėdos apskrities geologiniai ir kultūriniai istoriniai paminklai] ir su Johannu Sembritzkiu Geschichte des Kreises Heydekrug, 1920 [Šilokarčiamos (Šilutės) apskrities istorija]. Pateikė vertingų unikalių duomenų.

LE