Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld

Arnoldas Johanesas Vilhelmas Zomerfeldas, XIX–XX a. fizikas.

Sommerfeld Arnold Johannes Wilhelm (Arnoldas Johanesas Vilhelmas Zòmerfeldas) 1868 XII 5Karaliaučiuje 1951 IV 26Miunchene, fizikas. Kilęs iš gydytojo šeimos, mokėsi Karaliaučiaus Senamiesčio gimnazijoje, studijavo matematiką ir fiziką Karaliaučiaus, Clausthalio (1897), Aacheno (1900), Miuncheno universitetuose (nuo 1905). Tyrinėjo atomo fiziką. Pritaikė Einšteino reliatyvumo teorijos principus Nielso Boro atomo modeliui. Sommerfeldas pirmasis apskaičiavo universalią grynosios struktūros konstantą (vok. Feinstrukturkonstante) ir suprojektavo veleno mechanizmo pagrindu metalo pajėgumo teoriją. Svarbiausias veikalas – Atombau und Spektrallinien, 1919–1929 [Atomo sandara ir spektrinės linijos], turėjęs įtakos kvantų teorijos plėtotei. Tarp jo mokinių buvo keli Nobelio premijos lauretai (Debye, Heisenbergas, Paulis).

L: Steinberg S. Über die Zeit hinaus. Hamburg, 2000.

Iliustracija: Arnoldas Sommerfeldas