Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arnold Gehlen

Arnoldas Gėlenas, XX a. vokiečių filosofas, vienas iš filosofinės antropologijos kūrėjų.

Gehlen Arnold (Arnoldas Glenas) 1904 I 29 Leipcige 1976 I 30 Hamburge, vokiečių filosofas, vienas iš filosofinės antropologijos kūrėjų. Nuo 1934 Leipcigo, nuo 1938 Karaliaučiaus ir kitų universitetų profesorius. Savo antropologinėje koncepcijoje žmogų traktuoja ne kaip biologinę būtybę, o kaip kultūros ir moralės subjektą. Svarbiausi veikalai: Theorie der Willensfreiheit, 1933 [Valios laisvės teorija]; Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, 1944 [Žmogus. Jo prigimtis ir vieta pasaulyje]; Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft, 1949 [Socialinės-psichologinės problemos industrinėje visuomenėje]; Urmensch und Spätkultur, 1964 [Pirmykštis žmogus ir vėlyvoji kultūra]; Die Seele im technischen Zeitalter, 1964 [Siela technikos amžiuje].

Vaclovas Bagdonavičius