Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arnavos pilkapynas

žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus pilkapynas netoli Arnavos.

Arnavõs pilkapýnas. Žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus pilkapyne XX a. pradžioje buvo 6–7 sampilai. Išlikęs vienas pilkapis ir kelių pilkapių likučiai. Pilkapynas yra 0,7 km į vakarus nuo gyvenvietės, Käppchen miškelyje, Priegliaus pakrantėje. 1879 ir 1909 Arnavos pilkapyną tyrinėjo J. W. Heydeckas. Viename pilkapyje aptikta plokščių akmenų dėžė-kamera. Joje buvo urnos su mirusiųjų palaikais.

Heydeck J. Gräber bei Arnau und Balga // PB, VI, 1881, S. 123–124; Heydeck J. Das Käppchen bei Arnau, Kr. Königsberg. PB, XXII, 1909, S. 247–249; Engel C. Ein interessantes preussisches Gräberfeld entdeckt. // UH, XV–22, 1933, S. 261–262; Engel C. Blut und Boden im vorgeschichtlichen Ostpreussen. Ein 3000-jähriger Preussenfriedhof bei Pr. Arnau (Kr. Königsberg) // UH, XVT–1, 1934, S. 117–118.

Valdemaras Šimėnas