Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arnavos piliakalnis

piliakalnis netoli Arnavos bažnyčios.

Arnavõs pliakalnis, 200 m į vakarus nuo Arnavos bažnyčios, Priegliaus dešiniajame krante esantis archeologinis paminklas. Senuose žemėlapiuose pažymėtas Strandwache arba Großberg. Aikštelė apvalios formos, 175 m skersmens. Dabar čia apleistas parkas. Aikštelės šiaurinėje dalyje iškastas 3 m gylio griovys. Už jo buvo priešpilis, kuris tiesiant ir platinant kelią suardytas. Rytinėje pusėje teka upelis, vakaruose – natūrali griova. Arnavos piliakalnio planas aiškėja iš leitenanto Guise palikto brėžinio. Nuo Priegliaus pusės pilialkalnis buvo įtvirtintas dviem pusračio formos lygiagrečiais pylimais. Priešpilis nuo laukų sutvirtintas vienu pylimu. Datuojamas X–XIII a. Prūsų pilis, matyt, 1258 buvo sudeginta. 1304 jos vietoje jau minima Ordino pilis, 1322 rašytiniai šaltiniai mini castrum Arnow. Šios pilies likimas nėra žinomas, nes vėliau nebeminima. Prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo bandyta ieškoti Ordino pilies liekanų. Žvalgomųjų tyrinėjimų metu buvo aptikta plytų, spalvotų koklių ir plokščių su gotiškais įrašais fragmentai. 1996 V. Kulakovas jokių pilies liekanų nerado.

Valdemaras Šimėnas