Mažosios Lietuvos
enciklopedija

arklių „plaukas“

arklių apibūdinimai pagal plaukų spalvą.

arkli „pláukas“. Pagal spalvą arkliai buvo skirstomi į juodžius, bėrius, sarčius, palšius, balčius, šyvius, rečiau obuolmušius ir kitus. Mažojoje Lietuvoje arklys dar buvo vadinamas baltakiu, baltakoju, čekiu, gelčiu, juodširdžiu, margiu, palviu, pelnugariu, peltakiu, raudžiu, rudširmiu, rausviu, šviesbėriu, timsru, vosilplaukiu, žvikriu, o kumelė - blėsąja, gedmyne, jurgyne, liudže (Vilius Kalvaitis. Lietuwiszku Wardu Klėtelė, 1900).

MLFA