Mažosios Lietuvos
enciklopedija

argilitas

kieta nuosėdinė uoliena, netekusi būdingo moliui plastiškumo, netyžtanti vandenyje.

argiltas (gr. argilos – molis + lithos – akmuo), kieta nuosėdinė uoliena, netekusi būdingo moliui plastiškumo, netyžtanti vandenyje. Mažojoje Lietuvoje ir Tvankstoje argilitas dažniausiai randamas dideliame gylyje apatinio paleozojaus (kambro ir ordoviko geologinių sistemų) pjūviuose.

Petras Šimkevičius