Mažosios Lietuvos
enciklopedija

archeologija

istorijos mokslo šaka, tirianti seniausiąją visuomenės istoriją ir jos raidos dėsningumus.

archeològija, istorijos mokslo šaka, tirianti seniausiąją visuomenės istoriją ir jos raidos dėsningumus. Dar skaitykite proistorė.