Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Apušvangis

bažnytkaimis Ylavos apskrityje, 15 km į šiaurę nuo Ylavos.

Apùšvangis (vok. Abschwangen; rus. Tišino), bažnytkaimis Ylavos apskrityje, 15 km į šiaurę nuo Ylavos. 1419 minima Abswangen, 1425 Apuswangen. 1939 buvo išlikęs senovinės struktūros gatvinis kaimas su tankiai sustatytomis sodybomis. Kaimo viduryje buvo XV–XVI a. statyta bažnyčia, aplinkui – viensėdžiai, šiauriau – Neu-Abschwangen dvaras. Išviso buvo 608 gyventojai. Apušvangyje gyveno lietuviškomis pavardėmis Gendatis Franz ir Naujoks Friedrich, kuriuos 1914 sušaudė rusai. Po Antrojo pasaulinio karo nugriautas bažnyčios bokštas ir zakristija, šventovė paversta sandėliu. Apnykęs pastatas dar stovėjo 1996, senasis buvo labai sunykęs. Vietovardis sudurtinis, iš prūsų apus > abse – apušis, epušė + prūsų wangus – vanga, skynimas. Plg. vietovardis Alksvangis (Semboje).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Apušvangio bažnyčia, XX a. pradžia / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo