Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Apšriūtai

septyni kaimai tuo pačiu pavadinimu. Visi įsikūrę prie upės arba arti jos.

Apšritai, Apšrtai, septyni kaimai tuo pačiu pavadinimu. Apšritai, 1, Apšritai, 2, Apšritai, 3, Apšritai, 4, Apšritai, 5, Apšritai, 6, Apšritai, 7. Visi kaimai įsikūrę prie upės arba arti jos. Vietovardis yra -iūtai vedinys iš prūsų ir liet. apšras, opšrùs – barsukas; plg. dar liet. õpšras, Vietovardis Opšriūtai Pakalnės apskrityje populiarus žodis Prūsų Lietuvoje, mažiau žinomas Didžiojoje Lietuvoje. Naciai paprastai nekeitė prūsų palikimo, vadinasi, Apšr(i)ūtus laikė lietuviškos kilmės, tad vietovardžius keitė į nieko nesakančius vardus Schroten ir Schruten ir juos susino.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas