Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anton Eichhorn

Antonas Aichhornas, XIX a. vokiečių istorikas, teologas.

Eichhorn Anton (Antonas Áichhornas) 1809 V 26Pisavoje (Rešliaus aps., Rytprūsiai) 1869 II 27Frauenburge (Rytprūsiai), vokiečių istorikas, teologas. Katalikų kunigas, įšventintas 1832, kai baigė Hozijaus kolegiją Brunsberge. Filosofijos dr. (1835). Nuo 1838 Bažnyčios istorijos ir kanonų teisės profesorius Brunsbergo kolegijoje. Nuo 1848 Prūsijos Nacionalinio susirinkimo Berlyne deputatas. 1851 tapo Frauenburgo kapitulos kanauninku. 1865–1867 Varmės vyskupijos generalinis vikaras. 1856 įsteigė Varmės istorijos draugiją (vok. Historisches Verein von Ermland), buvo jos pirmininkas, leido jos leidinius Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands ir Monumenta historiae Warmiensis. Eichhorno svarbiausi veikalai: Stanislaus Hosius, Bd. 1–2, 1854–1855 [Stanislovas Hozijus]; Der ermländische Bischof Martin Kromer als Schriftsteller, Staatsmann und Kirchenfürst, 1868 [Varmės vyskupas Martynas Kromeris – rašytojas, valstybininkas ir Bažnyčios vadovas]; Geschichte der ermländischen Bischofswahlen [Varmės vyskupų rinkimų istorija; išspausdinta minėto žurnalo t. 1–4, 1860–1869]. Pateikė nemažai duomenų iš Rytprūsių bei Mažosios Lietuvos istorijos.

Vytautas Raudeliūnas