Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanina Dambrauskaitė

XX a. lietuvių dainininkė.

Dambrauskáitė Antanina 1905 III 7 1994 V 18 Majamyje, JAV; palaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse), dainininkė (sopranas). 1925–1929 dainuoti mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje pas Marijaną Čerkaskają ir I. Volkovą, Klaipėdoje dainavo Birutės partiją Miko Petrausko operoje Birutė ir Margaritos – Charles Gounod Fauste. 1929 debiutavo Valstybės operoje Kaune; 1929–1944 šio teatro solistė. 1944 pasitraukė į Vokietiją, koncertavo lietuvių pabėgėlių stovyklose. 1947 dainavo Augsburgo teatre ir Müncheno radijuje (lietuviškai). 1949 dalyvavo koncertuose Didžiojoje Britanijoje, atvykusi į JAV gyveno Floridoje, koncertavo lietuvių kolonijose ir aktyviai dalyvavo lietuvių muzikiniame gyvenime. Lietuvoje ir JAV įdainavo plokštelių. 1948 Münchene išleista knyga. Antanina Dambrauskaitė. Operos dainininkės meno kelias.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Antanina Dambrauskaitė / Iš knygos „JAV lietuviai“, 1988