Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanas Svetlauskas

XX a. mokytojas.

Svetláuskas Antanas 1904 IV 4Sūsnikuose (Kalvarijos aps.) 1956 I 25Kaune, mokytojas. 1925 baigė Marijampolės mokytojų seminariją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete lietuvių kalbą. Mokytojavo įvairiose Lietuvos vietovėse, 1936–1939 Šilutės vidurinėje mokykloje. 1937–1939 kartu dirbo ir žmona Ona Zaleckaitė-Svetlauskienė (1903 III 7–1986 VIII 13), istorijos ir geografijos mokytoja. Rengė mokslines išvykas, tautines šventes, vaidinimus, dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvių renginiuose. Buvo Lietuvos šaulių sąjungos XIII rinktinės valdybos pirmininkas.

Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio jubiliejiniu medaliu (1928), Vytauto Didžiojo ordino II laipsnio medaliu (1930), Šaulių žvaigžde (1932).

Duktė Birutė Gaigalienė, g. 1930, gydytoja, medicinos mokslų daktarė, sūnus Vytautas Antanas, g. 1935, hidrotechnikos inžinierius, Klaipėdos universiteto docentas.

Algirdas Gaigalas

Iliustracija: Namas Šilutėje, kuriame gyveno Antanas ir Ona Svetlauskai, iki 1939 / Iš Algirdo Gaigalo rinkinio

Iliustracija: Antanas ir Ona Svetlauskai su savo vaikais – Vytautu ir Birute, 1936 / Iš Algirdo Gaigalo rinkinio