Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanas Kaškelis

XIX–XX a. jūrų kapitonas.

Kaškẽlis Antanas 1879Linkuvoje 1944 VI 12Schivelbeine (Vokietija), jūrų kapitonas. Jūrų mokyklą baigė Rusijoje, plaukiodamas rusų prekybos laivyne gavo kapitono laipsnį. Per Pirmąjį pasaulinį karą baigė specialius prekybos laivyno karininko kursus, po karo grįžo į Lietuvą. Dirbo Šiaulių geležinkelio stoties viršininku, Lietuvos kariuomenės inžinerijos tarnybos majoras. Kovoti su įsigalėjusia jūrine kontrabanda Lietuvos pasieniečiams 1927 iš vokiečių nupirktas minų gaudytojas M-59 (525 t, greitis – 15 mazgų). 1932 įsigyta dar keletas mažesnių policijos greitaeigių laivų. Pasienio policijos laivo vadu paskirtas Kaškelis, 1935 laivas pavadintas Prezidentas Smetona ir paverstas karo mokomuoju laivu. Kaškelis buvo šio laivo vadas iki 1939. Kaškeliui vadovaujant jūrinį išsilavinimą įgijo nemažai Lietuvos jaunų jūreivių, kurie dirbo prekybos laivyne arba išvyko į jūrų mokyklas Latvijoje, Italijoje ar Prancūzijoje. Kilus karui, nedaugeliui jų pavyko mokslus baigti. 1940 Kaškelis sovietų suimtas ir kalintas iki 1941 kovo. Šeimai repatrijuojant į Vokietiją, Kaškelis išleistas, iškeitus į keletą Vokietijoje laikomų komunistų.

Povilas Almis Mažeika

Iliustracija: Antanas Kaškelis / Iš žurnalo „Mūsų jūra“, 1939