Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanas Kalvaitis

pianistas, ekonomistas, diplomatas.

Kalváitis Antanas 1895 VII 3 Rietave ?, pianistas, ekonomistas, diplomatas. Nuo 1907 mokėsi Italijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, JAV. Baigęs mokslus, grįžo į Lietuvą, dirbo Kauno miesto savivaldybėje, vėliau – diplomatinėje tarnyboje. 1926–1928 konsulas Karaliaučiuje, 1928–1936 konsulas Čikagoje. 1932–1933 organizavo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį į Lietuvą. 1936–1938 dirbo Užsienio reikalų ministerijoje Kaune, vėliau – konsulu Tilžėje. 1939–1940 generalinis konsulas Klaipėdoje. 1944 pasitraukė į Austriją, 1945 persikėlė į Müncheną, kur iki 1949 buvo Lietuvių bendruomenės Müncheno apygardos pirmininku, rūpinosi tremtinių reikalais. 1949 atvyko į JAV, bendradarbiavo Naujojoje Romuvoje ir kituose leidiniuose.

Algirdas Antanas Gliožaitis