Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ansas Geikas

1525–1528 prūsų sukilimo Semboje vienas vadų.

Geikas Ansas (prūs. Geick), 1525–1528 prūsų sukilimo Semboje vienas vadų. 1525 su kitu vadu Moldenbaueriu žygiavo į Labguvą, pakeliui degindami žemvaldžių sodybas, iš čia – į Tepliavą ir Karaliaučių. Prūsijos valdžiai sukilimą numalšinus, abudu buvo suimti, bet už pinigus išsipirko.