Mažosios Lietuvos
enciklopedija

anodija

eterio ir spirito mišinys.

anòdija, eterio ir spirito mišinys. Žemininkai (kaimiečiai) jį mėgo kaip vaistą. Anodija konkuravo su vadinamaisiais opmansdropais (vok. Hoffmannstropfen), kurie iki Pirmojo pasaulinio karo buvo vežami iš Prūsijos į Lietuvą. Nebrangi anodija naudota ir svaiginimuisi, kontrabanda iš Rytprūsių gabenta į Žemaitiją ir toliau.