Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anglupė

upė Geldapės apskrityje, Gavaitės dešinysis intakas.

Anglupė (vok. Anglupp), upė Geldapės apskrityje, Gavaitės dešinysis intakas. Teka pro Anglupėnus. Sudurtinis upėvardis, kurio antrasis sandas iš liet. upė, o pirmasis – iš ang- šaknies, išplėstos formantu -l-; plg. liet. angus – vangus.

Vilius Pėteraitis